Om Etne El.Lag Bredbånd

Etne E-lag kan tilby breiband og samarbeidar med  Altibox og Haugaland Kraft om å levere desse tenestene. Produkta har felles produktnamn og logo. Vi kan tilby interaktivt TV, lynraskt internett og rimeleg telefoni i ein og samme fiberkabel.

I motsetning til den tradisjonelle kobberkabelen, eller coaxkabelen kor kapasiteten ofte blir påvirka av naboens internettbruk eller tv-titting, får du med fiberkabel full kapasitet – ALLTID! Ein fiberkabel kan samanliknast med ein 8 felts motorveg med fri fartsgrense. Muligheitene er nærmast ubegrensa og gir tilgang til tenester med mest mogleg innhald, bruk av ny teknologi og internettlinjer med svært høg hastigheit.

Fibernett
Utbygging av fibernett er eit framtidig satsingsområde for oss og under stadig vurdering. Vi har gradvis lagt rør i grøfter med tanke på inntrekking av fiberkabel seinare. Som inntakskabel til bustadhus blir det lagt med rør for fiberkabel.

Vi har i dag ca. 790 kunder som har kobla seg opp til fibernettet og der Etne E-lag leverer tenestene frå Altibox. Lurer du på om du kan få breiband frå Altibox, ta kontakt med oss på tlf. 53 77 11 55.

Dersom du allereie har bestemt deg, sender vi deg kontrakt som du kan fylle ut og sende til oss på firmapost@etneelag.no, pr brev eller lever han sjølv på kontoret vårt på Nyvoll. Alternativt klikker du på denne linken og kjem rett inn i bestillingsmodulen på web. Har du fast telefon som du ynskjer å overføre, IKKJE SEI OPP ABONNEMENTET hjå nåverande tilbyder. Flytting av telefon tek Altibox seg av. Internett via ADSL eller ISDN line må seiast opp av kunden, men reserver epostadressen din om du ynskjer å nytte han vidare.

Fiberavdelinga hjå Etne Elektrisitetslag SA står klar til å hjelpe deg!

Ring oss på 53 77 11 55 om du har spørsmål. Vi har 2 montørar som er ute i felten og installerer heimesentraler og er med å bygge ut fibernettet vårt.

I tillegg har vi kundeservice som kan hjelpe deg med utfylling av kontrakt for bestilling av fibertenester og alarm. Vi står til teneste om du ynskjer oppgradering av av internett,  bestilling av Tv-pakkar, om du treng ekstra dekodar, kanskje ynskjer du å auke farta på internetthastigheta eller har spørsmål om andre tenester?