Utbygging

I samband med forbedring av straumlinene fra Fitje til og med Brendeland, har Breibandsavdelinga  strekt fiber line i same området. Bebuarane i området har fått tilsendt skriv og vi er nå klare til å starte opp arbeidet i løpet av hausten. Pr 01.09.2015 kan vi tilby fiber til dei fleste i Etne gamle kommune. Området frå Vassenden til og med Kyrping samt Øyno er ikkje bygd ut ennå. Vi kan tilby abonnement til private, hytter og næring. Sjekk ut linken for meir informasjon og Kontrakt privatkunder 01.11.2017